Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Hart- en vaatziekten (CVRM) spreekuur

In navolging van de landelijke trend zijn we sinds 1 januari 2012 gestart met het opzetten van een spreekuur voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. We noemen dit het CVRM spreekuur (Cardio Vasculair Risico Management).

Onder hart- en vaatziekten verstaan we: hartinfarct, herseninfarct (CVA/TIA), hartkramp (angina pectoris), adervernauwing in de benen, aderverkalking, hartfalen, uitstulping van de aorta (aneurysma).

Onder risicofactoren verstaan we: een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, een verhoogde nuchtere suiker, roken, overgewicht, het voorkomen van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd in de familie.

Patiënten die bekend zijn met hart- en vaatziekten worden gebeld door onze praktijkondersteuners Heleen of Cindy. Er wordt gevraagd of men onder behandeling is bij de specialist en of men al dan niet een oproep voor ons spreekuur wil ontvangen. Er kan ook afgesproken worden dat de patiënt met de specialist ter zijner tijd overlegt of hij bij de huisarts zijn controles gaat volgen.

Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden in de maand van de verjaardag aangeschreven. Op dit moment (januari 2012) zijn we gestart met de patiënten die in januari jarig zijn. De patiënt ontvangt een brief met uitleg en een laboratoriumbon. Als de patiënt naar het laboratorium is geweest voor een bloedafname en een urineonderzoek, maakt hij na ongeveer 4 werkdagen een afspraak bij de praktijkondersteuner (Heleen of Cindy).

Op het spreekuur krijgt de patiënt de uitslag van het laboratoriumonderzoek, wordt onder andere de bloeddruk gemeten en het zogeheten risico in kaart gebracht. (Met “risico” hier bedoelen we: het risico op het ontstaan, of opnieuw ontstaan van hart- en vaatziektes.) Als de risico’s in kaart zijn gebracht wordt samen met de patiënt, de huisarts en de praktijkondersteuner een (behandel)plan opgesteld om de risico’s te verkleinen.

Indien u niet uitgenodigd bent, maar u wilt wel uw risico op hart- en vaatziekten weten, kunt u dit aangeven bij de huisarts of u kunt terecht op www.testuwrisico.nl.